week 22 – Percessie 2.0

Aofgeloupe zoondag waors percessie op Aajd-Caberg. ’t Waors plezereg um te zien wievaol meujte gedoon woort um de percessie vörm te geve. Sint Lambeer en zien lui waore dao. De lui oet Amie mèt Walburga waore vaan de partij en netuurlek ging ouch Sint Christoffel mèt, neve Slevrouw die ech neet maag oontbreke bij zoe e fies.
Boete alle die meujte waors jaomergenog te zien tot eus hermenieje en famfares te kampe höbbe mèt nuien aonwas vaan joonk talent. Famfaar Concordia waors neet mie in staot um mèt te trekke gezeen de leeftied vaan de blozers. Veur de percessie oet trok noe ‘ne wagel mèt ’n geluidinstallatie. Oet de luidsprekers klonke de percessiemarse vaan de Verkennersbend zoetot toch meziek aonwezeg waors tijdens de percessie. Dao kaom evels geine mins mie langs de kant te stoon um nao de percessie te loere en te zien wie Slivvenier langs kaom.

De lui vaan famfaar Concordia stoonte te speule bij de rös-altare zoetot dao wel nog leventege meziek te hure waors. Sjoen waors dat!
Zoe is percessie 2.0 anno 2016 oontstaande en welliech tot koumend jaor ziech toch get jong lui aongesproke veule um veur get meziek te zörge, leventege meziek.

week 21 – Perbere weg te blieve

“100 miljoen kós dat grepke”, woort us vertèlt tijdens de roondleiing. ’t is daan ouch e printsje vaan e gebouw, de nuibouw vaan ’t azM. In dat gebouw koume astrein 12 nui operatiekamers. Die zien nudeg want in eus eigenste hospitaol weure per jaor zoe’n 20.000 operaties verriech, klein en groete ingrepe. ’t Heet get um dat in aonbouw te zien. Alle die leidinge veur stroom, zuurstof, stikstof en aander zakes die astrein allemaol hunnen deens mote doen en mote te zörge tot de patiënt good behandeld weurt en d’r weer bovenop wèt te koume. De ganse gròp waors verpopzak vaan wat veer dao te zien krege. Me hoop netuurlek dao zellevers noets te koume ligke en ope gesnooje te weure oonder alle de lampe en touwstande meh dat is gemekeleker gezag daan gedoon. Allewijl huurt me dèks de akelekste dinger die lui treffe in eure en miene naoventrint. Perbere weg te blieve is daan vaan belang.

Ouch woort us vertèlt tot me ummer mie operaties liet doen door robots. Dat liekent miech e raar idee tot e masjien aon diech zit te frutele en neet de han vaan ‘nen dokter. Jeh ’t sjijnt tot dat astrein de touwkoms is en tot veer dao beter mèt oet zien umtot ‘ne robot gein foute kint make.